Algemene voorwaarden

Laatste bijwerking: 4 sep. 2023

Deze algemene voorwaarden (de "Overeenkomst" "Gebruiksvoorwaarden", "Servicevoorwaarden"), het privacybeleid en het cookiebeleid regelen de relatie tussen CopyTraderBot.com en haar gebruikers voor elk gebruik van de website en de Telegram bots die CopyTraderBot aanbiedt. Dit vormt de volledige, complete en bindende overeenkomst tussen u en CopyTraderBot met betrekking tot de software en website. Het is u niet toegestaan de website en de software te gebruiken zonder deze voorwaarden te accepteren.

Lees ook ons privacy- en cookiebeleid op https://copytraderbot.com/privacy-policy (het "Privacybeleid"), dat door middel van verwijzing is opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wenst te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden of door de voorwaarden van ons Privacybeleid, bezoek of gebruik de bot dan niet.

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten zeer belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen, evenals voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Software opent of gebruikt. Door de Software op welke manier dan ook en voor welk doel dan ook te gebruiken, met of zonder gebruikersaccount en vanaf welk apparaat en op welke locatie dan ook, stemt u ermee in en bevestigt u dat:

 • i. je hebt deze Gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen en je aanvaardt en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden zoals ze verschijnen op elke respectievelijke datum waarop je de Software gebruikt;
 • ii. je alle verplichtingen op je neemt die hierin worden uiteengezet;
 • iii. je bent van voldoende wettelijke leeftijd en bekwaam om de Software te gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke rechtsgebied;
 • iv. u niet onder de controle valt van een rechtsgebied dat het gebruik van vergelijkbare software expliciet verbiedt;
 • v. u begrijpt en gaat ermee akkoord dat CopyTraderBot geen verantwoordelijkheid kan nemen voor eventuele financiële verliezen;
 • vi. je gebruikt de Software naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid;

Houd er rekening mee dat het gebruik van de Diensten niet: (i) onder de jurisdictie van een financiële ombudsman valt, aangezien CopyTraderBot geen financiële diensten en/of advies aanbiedt, of (ii) onder de bescherming valt van de financiële dienstenregeling, of (iii) onder de jurisdictie valt van, of onder de bescherming valt van een van de regelingen waarnaar wordt verwezen in paragraaf (i) of (ii).

We kunnen de voorwaarden in de Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen, aanpassen, bijwerken en veranderen. Wij zullen u op de hoogte stellen van elke wijziging, aanpassing, bijwerking en verandering door hier of per e-mail een nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden te publiceren. Elke nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden wordt onmiddellijk na publicatie op de Website of de telegram Bot van kracht, en uw gebruik van de Website, de Bot en/of de Diensten na eventuele wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden wordt geacht te gelden als uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Overeenkomst.

1. DEFINITIES

 1. "Account" betekent een account van een gebruiker die is aangemaakt via de Telegram Bot.
 2. "CopyTraderBot". is onderdeel van het bedrijf LEADTOCONVERSION FZCO, met adres: Dubai Silicon Oasis, DDP
  Gebouw A1, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, licentienummer 27586.
 3. "Gebruiker(s)". betekent individuele consumenten die gerechtigd zijn om de Gebruiksvoorwaarden aan te gaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of rechtspersonen die gebruik maken van de Website of Software. Ook aangeduid als "u".
 4. "Platform" betekent een software ontwikkeld en volledig eigendom van CopyTraderBot, de Software stelt Gebruikers in staat om verschillende handelsregels te creëren op een gebruiksvriendelijke digitale interface.
 5. "Regel(s)" betekent handelsstrategieën, gebouwd met indicatoren zoals maar niet beperkt tot prijs, volume en marktkapitalisatie. De reeks regels is onderhevig aan verandering in overeenstemming met de toekomstige wijzigingen van de interface door CopyTraderBot.
 6. "Abonnement" betekent een van de geselecteerde betaalde plannen waarmee de gebruiker de Software kan gebruiken.
 7. "Jij" of "Jouw" verwijst naar iedereen die toegang heeft tot Services via de CopyTraderBot telegram groep

2. REGISTRATIE

 1. Om de Services te kunnen gebruiken, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • i. Als u een individu bent, moet u ten minste 18 jaar oud zijn om een Account te openen en de Services te gebruiken.
  • ii. U bevindt zich niet in, staat niet onder zeggenschap van of bent geen staatsburger of inwoner van Afghanistan, Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en andere landen die worden beschouwd als verboden rechtsgebieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (elk een "Verboden jurisdictie), of als u een persoon bent op de economische sanctielijsten die van tijd tot tijd door de toepasselijke autoriteiten worden gepubliceerd (een "Verboden persoon").
  • iii. U zult geen verworven of opgeslagen digitale activa of Diensten leveren aan een Verboden Jurisdictie, een onderdaan of inwoner van een Verboden Jurisdictie of een Verboden Persoon.
  • iv. CopyTraderBot kan uw Account annuleren en/of opschorten en/of transacties onmiddellijk blokkeren, met of zonder kennisgeving, in het geval dat een staat, provincie, grondgebied of land een Verboden Jurisdictie wordt, of wij naar eigen goeddunken bepalen dat u niet voldoet aan de geschiktheidsvereisten die in de Overeenkomst worden vermeld.
 2. Als je onze diensten wilt gebruiken, ga dan naar onze Telegram-bot.
 3. Om gebruik te kunnen maken van alle functies van het Platform, vereist CopyTraderBot dat u zich registreert en een betaalde Account aanmaakt. Om een Account aan te maken, wordt u gevraagd om bepaalde registratiegegevens en informatie te verstrekken die elke persoon identificeert die een account opent. Informatie die we kunnen opvragen, kan bestaan uit je naam en creditcardgegevens, IP-adres, identificatienummer voor belastingbetalers en overheidsidentificatie, informatie over je bankrekening (zoals de naam van de bank, het type rekening, het routeringsnummer en het rekeningnummer) en andere informatie voor zover nodig. Uw vermogen om toegang te krijgen tot de Services en deze te gebruiken, geheel of gedeeltelijk, kan afhankelijk zijn van de informatie die u verstrekt. U bevestigt dat de informatie die u verstrekt nauwkeurig en authentiek is en zal zijn. U stemt ermee in uw account bij te werken als de door u verstrekte informatie verandert. 
 4. CopyTraderBot houdt geen cryptocurrencies of fiduciair geld namens de Gebruikers aan om de transactie met de cryptocurrency exchanges van derden uit te voeren. De Gebruiker stort cryptocurrencies en/of fiduciair geld bij de cryptocurrency beurzen van derden, tijdens het gebruik van de Diensten.
 5. U garandeert dat de informatie die u verstrekt bij het aanmaken van een Account correct en volledig is. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in uw Account.
 6. CopyTraderBot is te allen tijde gerechtigd om bepaalde functionaliteiten van het Account, Platform of andere Diensten niet langer beschikbaar te stellen, aan een persoon geen Account te verstrekken en aanvullende eisen te stellen voor het verstrekken van een Account.

3. ABONNEMENT

 1. Je hebt een abonnement nodig om alle functies van het Platform te gebruiken (de "Abonnement"). Abonnementen worden aangeboden voor een vast bedrag per maand. Je kunt een Abonnement aanvragen via onze telegram bot.
 2. De prijs van het Abonnement wordt elke maand automatisch gefactureerd in termen van het Abonnement voor onbepaalde tijd (lifetime). Mogelijke methoden voor contante betaling zijn geautoriseerd via Stripe en worden weergegeven op de bot en omvatten bijvoorbeeld creditcards zoals Visa, MasterCard, Google Pay en Apple Pay. 
 3. Elk Abonnement kan contant worden afgerekend (Stripe). Door de betalingsoptie te kiezen, geef je ons toestemming om namens jou een betaling of een reeks betalingen te initiëren via Stripe, die door Stripe wordt gemarkeerd als een Merchant-Initiated Transaction (MIT). Al uw betalingsgegevens worden vertrouwelijk beveiligd. CopyTraderBot noch Stripe hebben toegang tot uw financiële gegevens.
 4. Onverminderd de overige bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden vangt het Abonnement aan en loopt het af overeenkomstig de in het Abonnementspakket vermelde startdatum en einddatum, tenzij eerder beëindigd door Gebruiker overeenkomstig dit artikel of door CopyTraderBot indien Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving (de "Eerste termijn").
 5. CopyTraderBot zal Gebruiker direct op de ingangsdatum van zijn Abonnement toegang geven tot het Platform dat overeenkomt met zijn Abonnement. Gebruiker kan op basis van één Abonnement één Account via de telegrambot gebruiken en inrichten.
 6. Na de Eerste Termijn wordt het Abonnement automatisch verlengd voor dezelfde periode als de Eerste Termijn, tenzij CopyTraderBot of Gebruiker de ander via de Website of het Platform in kennis stelt van zijn voornemen om (i) het Abonnement niet te verlengen, (ii) het Abonnement te downgraden of (iii) het Abonnement te upgraden. Het Abonnement eindigt onmiddellijk na de Eerste Termijn, met inachtneming van deze Overeenkomst.
 7. Het Abonnement wordt geactiveerd na betaling door de Gebruiker, daarom heeft de Gebruiker niet het recht om het Abonnement in te trekken.

4. GELD-TERUG-GARANTIE

 1. Indien u om welke reden dan ook niet tevreden bent met het Abonnement, kunt u het binnen 7 (zeven) dagen na aankoop in de originele staat retourneren voor volledige restitutie.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Definities. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: (i) "Inhoud" tekst, afbeeldingen, muziek, software, audio, video, auteursrechtelijk beschermde werken van welke aard dan ook, en informatie of andere materialen die worden geplaatst, gegenereerd, verstrekt of anderszins beschikbaar gesteld via de Services; en (ii) "Gebruikersinhoud". betekent alle Inhoud die u levert om beschikbaar te worden gesteld via de Services.
 2. Wij en onze licentiegevers zijn exclusief eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Content, met uitzondering van de Gebruikersinhoud, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat de Services (waaronder voor alle zekerheid ook de Content en de levering van Content wordt verstaan) worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van elk toepasselijk rechtsgebied. U stemt ermee in om auteursrechten, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Services of Content niet te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.
 3. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Overeenkomst, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie, zonder recht op sublicentie, om, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, toegang te krijgen tot de Inhoud en deze te bekijken (met uitzondering van uw Gebruikersinhoud), uitsluitend in verband met uw goedgekeurde doeleinden zoals van tijd tot tijd door ons toegestaan. Tenzij anders door ons is goedgekeurd, mag u de Inhoud niet gebruiken voor niet-persoonlijke doeleinden. Elk ander gebruik van de Diensten of Inhoud is uitdrukkelijk verboden. U erkent dat, onder voorbehoud van de rechten die in deze Overeenkomst aan u worden verleend met betrekking tot de Content, alle overige rechten, aanspraken en belangen in de Services en Content uitsluitend eigendom zijn van ons en onze licentiegevers. U stemt ermee in dat u de Inhoud, geheel of gedeeltelijk, niet zult kopiëren, verzenden, distribueren, verkopen, in licentie zult geven, zult onderwerpen aan reverse engineering, wijzigen, publiceren of zult deelnemen aan de overdracht of verkoop van, afgeleide werken zult maken van of op enige andere wijze zult exploiteren.
 4. We zullen redelijke inspanningen leveren om de nauwkeurigheid van de Inhoud te controleren, maar we doen geen uitspraken over de nauwkeurigheid, kwaliteit, tijdigheid, authenticiteit of volledigheid van de Inhoud, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van de historische prijsgegevens van digitale activa die beschikbaar zijn via de Diensten, of enige informatie op websites van derden, zelfs als links naar dergelijke sites worden aangeboden via de Diensten. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om Content te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, ook als we, naar eigen goeddunken, Content verwerpelijk of in strijd met deze Overeenkomst achten. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIG VERLIES, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN ACTIES DIE WORDEN ONDERNOMEN OF DIE WORDEN ONDERNOMEN OP BASIS VAN ENIGE INHOUD.
 5. Wij claimen geen eigendomsrechten op Gebruikersinhoud en niets in deze Overeenkomst wordt geacht de rechten te beperken die u hebt om uw Gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren. Door Gebruikersinhoud beschikbaar te stellen via de Services, verleent u deze Website een niet-exclusieve, onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie, met het recht om sublicenties te verlenen voor (i) het gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren en weergeven van uw Gebruikersinhoud in verband met het exploiteren en leveren van de Services; en (ii) voor onze andere interne bedrijfsdoeleinden, zoals het verbeteren van de Services. Als dergelijke Gebruikersinhoud persoonlijke gegevens van derden bevat, verklaart en garandeert u dat u de juiste toestemmingen en/of licenties hebt verkregen voor uw gebruik van dergelijke gegevens en dat wij en onze sublicentiehouders deze gegevens mogen gebruiken voor zover aangegeven in deze Overeenkomst.
 6. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinhoud. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van al uw Gebruikersinhoud en/of dat u alle rechten hebt die nodig zijn om ons de licentierechten op uw Gebruikersinhoud onder deze Overeenkomst te verlenen. U verklaart en garandeert ook dat noch uw Gebruikersinhoud, noch uw gebruik en levering van uw Gebruikersinhoud die beschikbaar wordt gesteld via de Services, noch enig gebruik van uw Gebruikersinhoud door ons op of via de Services, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, publicatierechten of privacyrechten van derden, deze rechten onrechtmatig toe-eigenen of schenden, of resulteren in de schending van toepasselijke wet- of regelgeving.
 7. U kunt uw Gebruikersinhoud verwijderen door deze specifiek te verwijderen. In bepaalde gevallen kan een deel van uw Gebruikersinhoud (zoals berichten of opmerkingen die u maakt) echter niet volledig worden verwijderd en kunnen kopieën van uw Gebruikersinhoud blijven bestaan in de Services of buiten de Services (zoals wanneer Gebruikersinhoud die u openbaar maakt, wordt gekopieerd en gedistribueerd door andere Gebruikers van de Services). Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of wissen van (of het niet verwijderen of wissen van) uw Gebruikersinhoud. Hoewel we niet verplicht zijn de toegang tot of het gebruik van de Services te controleren of Gebruikerscontent te beoordelen, bewerken of verwijderen, behouden we ons het recht voor dit te doen en kunnen we informatie bewaren en/of openbaar maken als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, sanctieprogramma's, juridische procedures of verzoeken van de overheid.
 8. "CopyTraderBot"."CopyTraderBot.com". en alle andere Telegram groepen, logo's en namen met betrekking tot de Diensten of weergegeven via de Diensten (gezamenlijk, "Markeringen") zijn handelsmerken, dienstmerken of gedeponeerde merken van ons of onze licentiegevers. U mag geen enkel Merk kopiëren, namaken of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij dergelijk gebruik wordt toegestaan door deze Overeenkomst of noodzakelijk is als onderdeel van uw gebruik van de Diensten.

6. VRIJWARING

 1. Gebruikers zullen CopyTraderBot vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle aansprakelijkheden, schade en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit claims van derden met betrekking tot:
  • i. enig letsel of enige schade als gevolg van het gedrag van Gebruiker met betrekking tot het gebruik van onze Website en Software; en
  • ii. schending door Gebruiker van deze Voorwaarden of schending van enige toepasselijke wet, voorschrift of bevel.

7. AFWIJZING VAN GARANTIE EN VRIJWARING

 1. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS EN "ALS BESCHIKBAAR". BASIS ZONDER ENIGE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WE SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN/OF NIET-INBREUK AF. WE DOEN GEEN TOEZEGGINGEN EN GEVEN GEEN GARANTIES DAT DE TOEGANG TOT ENIG DEEL VAN DE SERVICES OF ENIG MATERIAAL DAARIN ONONDERBROKEN, ONONDERBROKEN, TIJDIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIG VERLIES EN NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIG GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN VERLIEZEN, SCHADE OF CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT: (A) FOUTEN VAN DE GEBRUIKER ALS VERGETEN WACHTWOORDEN, NIET-CORRECT OPGESTELDE TRANSACTIES OF VERMISTE ADRESSEN; (B) SERVERSTORING; (C) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT TOEPASSINGEN; OF (D) ENIGE DERDENACTIVITEITEN, MET INBEGRIP VAN HET GEBRUIK VAN VIRUSEN, PHISHING, BRUTE FORCING OF ANDERE MAATREGELEN OM DE DIENSTEN AAN te Tasten.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of onderbrekingen veroorzaakt door computervirussen, spyware, scare-ware, Trojaanse paarden, wormen of andere malware die uw computer of andere apparatuur kunnen aantasten, of phishing, spoofing of andere aanvallen.
 3. Als u een geschil hebt met een andere Gebruiker, ontheft u ons van alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen. Bij het aangaan van deze vrijwaring doet u uitdrukkelijk afstand van enige bescherming die anders de dekking van deze vrijwaring zou beperken tot alleen die claims waarvan u weet of vermoedt dat ze in uw voordeel bestaan op het moment dat u akkoord gaat met deze vrijwaring.
 4. Zonder afbreuk te doen aan en in aanvulling op de bepalingen in clausule 2, als je deze Overeenkomst of enig beleid dat op jou van toepassing is, hebt geschonden, dan ben je verantwoordelijk voor schade aan ons en/of onze gelieerde ondernemingen veroorzaakt door jouw schending. Daarnaast ben je aansprakelijk jegens ons voor het bedrag van onze schade veroorzaakt door jouw schending van de Overeenkomst. Wij kunnen deze schade direct in mindering brengen op een bestaand saldo op een Account die u beheert.
 1. 8. ALGEMENE DISCLAIMER EN DISCLAIMER MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN

  1. COPYTRADERBOT IS GEEN MAKELAAR, FINANCIEEL ADVISEUR, BELEGGINGSADVISEUR, PORTEFEUILLEBEHEERDER OF BELASTINGADVISEUR. NIETS IN OF OP DE SOFTWARE MAG WORDEN BESCHOUWD ALS EEN AANBOD VAN EEN VALUTA OF EEN FINANCIEEL INSTRUMENT OF ALS BELEGGINGSADVIES OF BELEGGINGSAANBEVELINGEN (ZOALS AANBEVELINGEN OVER DE AANKOOP VAN EEN VALUTA OF INSTRUMENT) DOOR COPYTRADERBOT. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT COPYTRADERBOT NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR UW GEBRUIK VAN INFORMATIE DIE U VERKRIJGT VIA DE SOFTWARE. UW BESLISSINGEN GEMAAKT IN AFHANKELIJKHEID VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN IN DE SOFTWARE OF UW INTERPRETATIES VAN DE GEGEVENS GEVONDEN IN DE SOFTWARE ZIJN UW EIGEN WAARVOOR U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT U DE SOFTWARE OP EIGEN RISICO GEBRUIKT.
  2. COPYTRADERBOT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES OPGELOPEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE WEBSITE EN U ERKENT DAT ALLE TRANSACTIES GEMAAKT MET BEHULP VAN DE SOFTWARE OF DE WEBSITE OP EIGEN RISICO WORDEN GEMAAKT U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U SOMMIGE OF AL UW FONDSEN KUNT VERLIEZEN. CRYPTOCURRENCIES ZIJN EEN NIEUWE EN ONVOLDOENDE GETESTE TECHNOLOGIE. NAAST DE RISICO'S DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN, ZIJN ER ANDERE RISICO'S VERBONDEN AAN UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DE AANKOOP, HET BEZIT EN HET GEBRUIK VAN CRYPTOCURRENCIES, WAARONDER RISICO'S DIE COPYTRADERBOT NIET KAN VOORZIEN. DERGELIJKE RISICO'S KUNNEN ZICH VERDER VOORDOEN ALS ONVERWACHTE VARIATIES OF COMBINATIES VAN DE RISICO'S DIE HIERIN WORDEN BESPROKEN.
  3. ALLE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN DE DIENSTEN IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR ALGEMEEN INFORMATIEF GEBRUIK EN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT OM BELEGGINGSBESLISSINGEN TE NEMEN. DE WEBSITE EN DIENSTEN GEVEN GEEN BELEGGINGSADVIES EN NIETS OP DE WEBSITE EN DIENSTEN MAG WORDEN OPGEVAT ALS BELEGGINGSADVIES. VOORDAT U EEN BELEGGINGSKEUZE MAAKT, DIENT U ALTIJD EEN VOLLEDIG GEKWALIFICEERDE FINANCIËLE EN/OF BELEGGINGSADVISEUR TE RAADPLEGEN.
  4. De Website, Telegram-groepen en de Software bevatten en/of kunnen advertenties en links naar externe sites en co-branded pagina's bevatten of Websites of diensten van andere bedrijven promoten of u de mogelijkheid bieden om software of inhoud van andere bedrijven te downloaden om u toegang te geven tot informatie en diensten die u nuttig of interessant kunt vinden. CopyTraderBot onderschrijft dergelijke sites niet en keurt geen content, informatie, legale of illegale e-mails (al dan niet spam e-mails), goederen of diensten goed die door hen worden aangeboden. CopyTraderBot is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over deze Websites, diensten, e-mails, content en software en kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw gebruik van haar Website en diensten of dergelijke externe en/of co-branded sites.
  5. CopyTraderBot kan geen controle uitoefenen op de veiligheid of de inhoud van de informatie die over het netwerk gaat en CopyTraderBot sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor de verzending of ontvangst van inbreukmakende of onrechtmatige informatie van welke aard dan ook.
  6. De informatie op deze Website vormt geen beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies of enige andere vorm van advies. U dient de inhoud van de Website niet als zodanig te behandelen. CopyTraderBot beveelt niet aan dat u enige cryptocurrency koopt, verkoopt of aanhoudt. Niets op deze Website of info in de telegramgroep moet worden opgevat als een aanbod om een cryptocurrency te kopen, verkopen of aan te houden. U dient redelijke stappen te ondernemen om uw eigen due diligence uit te voeren en uw financieel adviseur te raadplegen voordat u een investeringsbeslissing neemt. CopyTraderBot is niet verantwoordelijk voor de investeringsbeslissingen die u neemt op basis van de informatie die wordt verstrekt op de Website, binnen de Software of op een van de publieke kanalen van CopyTraderBot zoals de social media of anderszins.
  7. CopyTraderBot zal zich inspannen om de juistheid van de informatie op deze Website, op onze telegramgroepen en social media accounts of op een van onze communicatiekanalen te waarborgen, doch CopyTraderBot zal geen verantwoordelijkheid dragen voor enige ontbrekende of onjuiste informatie. U begrijpt dat u alle beschikbare informatie van CopyTraderBot gebruikt OP UW EIGEN RISICO. U dient adequate stappen te ondernemen om de juistheid en volledigheid van alle informatie op de Website, op de social media platforms van CopyTraderBot of op andere communicatiekanalen van CopyTraderBot te verifiëren.
  8. De prijs van cryptocurrencies is zeer volatiel. Het is mogelijk dat prijzen op één dag met meer dan 100% stijgen of dalen. Hoewel dit potentiële winsten kan betekenen, kan dit ook potentiële verliezen betekenen. Investeer alleen geld dat je bereid bent te verliezen. De handel in cryptocurrency is mogelijk niet geschikt voor alle gebruikers van deze Website. Iedereen die wil investeren in cryptocurrencies moet een volledig gekwalificeerde, onafhankelijke, professionele financieel adviseur raadplegen.
  9. CopyTraderBot is op geen enkele manier gelieerd aan enige cryptocurrency. CopyTraderBot stelt gebruikers in staat om Copy Trading te gebruiken van professionele handelaren die worden uitgevoerd op cryptocurrency beurzen van derden. CopyTraderBot slaat de informatie van gebruikers veilig op en geeft gebruikersgegevens niet direct door aan cryptocurrency beurzen.
  10. Handelsstrategieën ingesteld op CopyTraderBot worden uitgevoerd op door derden gecontroleerde beurzen. CopyTraderBot is geen handelsplatform en slaat geen cryptocurrencies op en verhandelt deze ook niet. Eventuele uitvoeringsfouten of andere gebeurtenissen met betrekking tot beurzen van derden ZIJN ENTIRELY OUTS OF CopyTraderBot's controle. CopyTraderBot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor storingen gerelateerd aan beurzen van derden. Het gebruik van beurzen van derden is uitsluitend op eigen risico. Eventuele financiële risico's verbonden aan uw handelsbeslissingen zijn uitsluitend voor uw rekening.

9. WIJZIGING EN BEËINDIGING

 1. We kunnen de Gebruiksvoorwaarden in de Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen, aanpassen, bijwerken en veranderen. Wij zullen u op de hoogte stellen van elke wijziging, aanpassing, update en verandering door hier of per e-mail een nieuwe versie van de Overeenkomst te publiceren. Elke nieuwe versie van de Overeenkomst zal onmiddellijk van kracht worden na publicatie op de Website of de App, en uw gebruik van de Website, de App en/of de Diensten na wijzigingen van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Overeenkomst.
 2. We kunnen de Overeenkomst op elk moment eenzijdig beëindigen, met onmiddellijke ingang, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot wanneer:
  • i. we daartoe verplicht zijn op grond van de wet, een verordening, een bevoegd gerechtelijk bevel of een andere bevoegde autoriteit;
  • ii. we redelijkerwijs van mening zijn dat we dit moeten doen om onze reputatie te beschermen;
  • iii. wij van mening zijn dat u in strijd handelt met de bepalingen in de Overeenkomst of de toepasselijke wet- of regelgeving of in strijd handelt met ons nalevingsbeleid;
  • iv. we redelijkerwijs illegale activiteiten vermoeden, waaronder witwaspraktijken, financiering van terrorisme, fraude of andere (financiële of andere) misdrijven;
  • v. een van onze externe serviceproviders die weigeren de Services aan u te leveren;
  • vi. gevallen van overmacht, waaronder operationele en technische fouten;
  • vii. u ons op ons verzoek geen informatie hebt verstrekt, of de verstrekte informatie niet aan onze eisen voldoet.
 3. U kunt de Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met onmiddellijke ingang, om welke reden dan ook. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient u het gebruik van de Site, de APP en/of de Diensten te staken. CopyTraderBot behoudt zich het recht voor om de betalingen die Gebruikers hebben gedaan voor de door hen gekozen tijdsduur te behouden.
 4. Na beëindiging van de Overeenkomst kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren zolang we een zakelijke of fiscale noodzaak hebben of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

10. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het ons doel om uw zorgen te leren kennen en aan te pakken. Als we niet in staat zijn om dit naar uw tevredenheid te doen, streven we ernaar om u te voorzien van een neutrale en kosteneffectieve manier om het geschil snel op te lossen. U en wij komen overeen om elkaar binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van een geschil schriftelijk op de hoogte te stellen. Geschillen tussen u en ons met betrekking tot de diensten kunnen worden gemeld aan de klantenservice. U en wij komen verder overeen dat u en wij niet minder dan drie (3) maanden zullen besteden aan volledige communicatie, overleg of bemiddeling voordat een van beide partijen de geschillen in kwestie voorlegt voor arbitrage.
 2. Op deze Overeenkomst is de wetgeving van het Dubai International Finance Centre ("DIFC") van toepassing, ongeacht de regels van DIFC inzake conflicten of de keuze van wetgeving.
 3. U erkent en gaat ermee akkoord dat, in geval van een geschil, controverse, divergentie of claim die niet kan worden opgelost door overleg of bemiddeling, met inbegrip van een geschil in verband met het bestaan, de geldigheid, interpretatie, uitvoering, schending of beëindiging van deze clausule of een geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit deze clausule, (gezamenlijk aangeduid als de "Geschil") leggen de partijen het geschil voor aan het Internationaal Hof van Arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel ("Internationaal Hof van Arbitrage ICC") volgens de geldende ICC Arbitrageregels. De arbitrage vindt plaats in Londen en is van toepassing op de toepasselijke wetgeving die is vastgesteld volgens het ICC-arbitragereglement. Tenzij de partijen anders overeenkomen, wordt er slechts één arbiter benoemd volgens het ICC-arbitragereglement. De arbiter heeft het exclusieve recht om een uitspraak te doen over zijn bevoegdheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot bezwaren tegen het bestaan, de reikwijdte of de geldigheid van de arbitrageovereenkomst of de arbitragewettigheid van een vordering of tegenvordering. De arbitrage wordt uitgevoerd in het Engels. De arbiter zal, ongeacht de arbitragemethode, een redelijke schriftelijke beslissing uitvaardigen om de arbitrage-uitspraak, de basisconclusie en de conclusie (indien van toepassing) toe te lichten. De arbitrage-uitspraak is definitief en bindend voor u en ons, en kan worden afgedwongen door elke bevoegde rechtbank.

11. DIVERSEN

 1. U mag geen rechten of verplichtingen die u hebt op grond van deze Overeenkomst overdragen of toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor om onze rechten zonder beperking over te dragen aan een gelieerde onderneming of dochteronderneming van ons, of aan een rechtsopvolger van een bedrijf dat verbonden is aan de Services. Elke poging tot overdracht of toewijzing die in strijd is met deze Overeenkomst, is nietig. Behoudens het voorgaande zal deze Overeenkomst bindend zijn en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
 2. Wij zijn een onafhankelijke contractant voor alle doeleinden. Niets in deze Overeenkomst zal worden beschouwd of is bedoeld om te worden beschouwd; noch zal het ertoe leiden dat jij en wij worden behandeld als partners, joint ventures, gezamenlijke partners met winstoogmerk, of als agent van de ander.
 3. Het feit dat wij geen actie ondernemen met betrekking tot een schending van uw verplichtingen onder deze Gebruikersovereenkomst door u of anderen, doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen.
 4. Deze Overeenkomst en het Privacybeleid, samen met alle toepasselijke beleidsregels op de Website en App, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangt alle voorgaande discussies, overeenkomsten en afspraken van welke aard dan ook (inclusief eerdere versies van deze Overeenkomst), en van welke aard dan ook tussen u en ons. Alle voorwaarden die naar hun aard zouden moeten blijven gelden, zullen ook na beëindiging van deze Overeenkomst blijven gelden.
 5. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht krachtens een regel, wet of voorschrift of een overheidsinstantie, plaatselijk, staats- of federaal, zal een dergelijke bepaling worden geschrapt en zal de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Overeenkomst niet worden aangetast.
 6. Alle claims die u tegen ons indient, moeten worden opgelost in overeenstemming met deze Overeenkomst. Alle vorderingen die in strijd met deze Overeenkomst worden ingediend of ingesteld, worden beschouwd als ten onrechte ingediend en als een schending van deze Overeenkomst. Indien u een vordering indient die in strijd is met deze Overeenkomst, kunnen wij de honoraria en kosten van advocaten (met inbegrip van interne advocaten en paralegals) terugvorderen, op voorwaarde dat wij u schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van de ten onrechte ingediende vordering en u hebt nagelaten de vordering onmiddellijk in te trekken.
 7. U gaat ermee akkoord en stemt ermee in om alle communicatie, overeenkomsten, documenten, kennisgevingen en bekendmakingen (gezamenlijk "Mededelingen") die wij verstrekken in verband met uw Account en uw gebruik van de Services elektronisch te ontvangen. Wij zullen deze Mededelingen aan u verstrekken door ze op de Website of via de App te plaatsen, door ze aan u te e-mailen op het primaire e-mailadres dat in uw profiel staat vermeld, door met u te communiceren via instant chat, en/of via andere elektronische communicatie zoals sms of mobiele push notificatie. U begrijpt en stemt ermee in dat als wij u een elektronische Communicatie sturen maar u deze niet ontvangt omdat uw primaire e-mailadres in het bestand onjuist of verouderd is, geblokkeerd is door uw serviceprovider, of u anderszins niet in staat bent om elektronische Communicatie te ontvangen, wij geacht worden de Communicatie aan u te hebben verstrekt. U kunt uw gegevens bijwerken door contact op te nemen met de klantenservice op info@copytraderbot.com. Mogelijk wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken om uw account te verifiëren.
 8. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze voorwaarden en alle direct of indirect gerelateerde documenten in het Engels worden opgesteld. Vertalingen van deze Overeenkomst worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en zijn niet bedoeld om de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. In het geval van een conflict tussen de Engelse versie van deze Overeenkomst en een versie in een andere taal dan het Engels, prevaleert de Engelse versie.

nl_NLDutch